KRIVAJA DOO
A jó partner
A jó munkahely


A jó partner – a jó munkahely!


A termelési csoportról


ekonomijaA "Krivaja" d.o.o. vállalat mezőgazdasági tevékenységre összpontosító társadalom, amely az egyéves és a többéves növények termesztésében jeleskedik. 1974-ben alakult, és ma több jogalannyal együttműködve, mint például a „Backa" d.o.o. és az "Agroinvest Grain" d.o.o. Jelenleg 50 alkalmazottunk van, 5 munkakörben. Ami a földrajzi elhelyezkedést illeti,  a Szerb Köztársaságban, a Vajdaság Autonóm Tartományban, Topolya község, Zombor és Szabadka város területén működünk, ahol a megművelhető földterületeink, állattartó telepeink és egyéb ingatlanaink találhatók.Tulajdonosi struktúra


ekonomija2012 júliusában új vezetőséget neveztek ki a termelési csoport élére, amely következetes költségoptimalizáló program alkalmazásával stabilizálta a vállalat gazdasági helyzetét.
A termelési csoportban együttműködő jogi személyek Angliában és Svájcban található külföldi befektető társaságok tulajdonában vannak. A külföldi befektetések 2008 végén kezdődtek meg, és 4 év leforgása alatt a befektetett tőke több mint 18.000.000 euró volt. A beruházások továbbra is folytatódnak az igényeknek és terveknek megfelelően.  A vállalat értéke ma mintegy 4 millió euró, növekedő tendenciával.
Alapvető értékeink ma az üzleti életben a következők: KÖLCSÖNÖSSÉG, HATÉKONYSÁG, JÖVEDELMEZŐSÉG, ÉRTÉMTEREMTÉS, FELELŐSSÉG.


Tevékenység


žetva Az évi szinten megtermelt megközelítőleg 5.000.000 euró értékkel a középvállalkozások méretkategóriájába soroljuk magunkat. Már hatodik növénytermesztési évben a termelő terűleten használjuk a precíziós mezőgazdasági termelési technológiát, mint az elsők Szerbiában, amire különlegesen büszkék vagyunk. A tulajdonunkban van 2.400 ha szántóföldi terűlet, ebből 540 ha öntözö rendszer alatt van.
faoA termelési csoportnak 5 vertikális és horizontális raktára van, amelyek tárolási összkapacitása 30.000 tonna, és főként a kukorica tárolására használjuk őket. A 2015/2016. évi fejlesztési beruházások után a termelési csoport számára lehetővé vált a mezőgazdasági termékek szárítása is, 3 raktárban.  
Saját gépműhellyel, karbantartó részleggel, minőségi mezőgazdasági gépállománnyal, földművelő munkagépekkel és szállítmányozási gépjárművekkel rendelkezünk, amelyek teljes mértékben biztosítják a folyamatos és naprakész üzleti tevékenységet.
A termelési csoport 3,5 év leforgása alatt mintegy 2.500.000 eurót fektetett be új gépekbe és technológiákba. A technológiai fejlesztés területén a Szervestrágya-kezelés és a MIR - irányítási rendszer a mezőgazdaságban – projektek emelkednek ki.
Továbbképzés, mintaparcellák kialakítása és tapasztalatcsere céljából már több mint két éve szoros együttműködést valósítunk meg az újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karával, illetve a szegedi Gabonakutató Intézettel, amelynek célja a kínálatukban szereplő termékek ismertetése és forgalmazása a szerbiai piacon.Társadalmilag és ökológiailag felelős üzletvitel


ekoNaponta dolgozunk a mezőgazdasági földek, a termőhely és a környezet védelmén, és ezzel összhangban elindítottunk néhány környezetvédelmi projektet, amelyek közül a Boldog sertés projekt már több éve működik, és a természetközeli sertéshizlalást, illetve a szervestrágya-termelést és -hasznosítást népszerűsíti, a Talajvédők projekt viszont még kidolgozás alatt áll, és a földek hosszútávú megőrzéséhez rendelkezésre álló módszerekkel összhangban történő földművelést állítja középpontba. Úgyszintén aktívak vagyunk az olyan ökológiai kezdeményezések területén, mint a faültetés, a környezet tisztán tartása és egyáltalán a környezetről történő gondoskodás.

zahvalniceTárdadalmi felelősséget vállaló társaságként az elmúlt években támogatást nyújtottunk azoknak az intézményeknek és szervezeteknek, amelyeknek arra valóban szükségük volt, elsősorban olyan szervezeteket támogattunk, amelyek gyermekekkel és szociálisan veszélyeztetett csoportokkal foglalkoznak. Rendszeresen meghirdettük a Gyermekmosoly pályázatot, és jelentős támogatásban részesítettük az említett célcsoportot.
Mindig aktívan részt vettünk a katasztrófahelyzetek megoldásában, és segítettünk a veszélyben lévőkön. Ennek megfelelően a 2014-es áradások idején minden rendelkezésre álló kapacitást mozgósítottunk a bajba jutottak érdekében, és a 2013., 2014. és 2015. évi hóhelyzetek idején is közreműködtünk ember- és gépállományunkkal.

Ezen túl a termelési csoport szintén aktívan részt a fiatal szakemberek gyakorlati továbbképzésében, szoros együttműködést valósít meg a hazai és külföldi középfokú és felsőfokú oktatási intézményekkel.  A foglalkoztatottak számára lehetőséget teremt, hogy szakmai továbbképzéseken vegyenek részt.
Arra törekszünk, hogy mindennapi üzleti döntéseinkkel megőrizzük és tovább gazdagítsuk a képet, amely jó partnerként és jó munkahelyként kialakult rólunk.